Grannsamverkan – Info från polisen kvartal 1-2020

Senaste informationsbladet från polisen gällande Grannsamverkan. Flerbostadshus kvartal 1, 2020 version 2