VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Vad gör jag med min grovsopor?

Du behöver ta grovsopor till SRV Återvinningscentral. Får att besöka de behöver du ett kort. Beställ ett kort på https://www.srvatervinning.se/lamna-sopor/atervinningscentraler

Jag har tappat min passagebricka - vad gör jag?

Vänligen beställ en ny via: https://brfmelodin.se/felanmalan/ genom att fylla i formuläret "Övrig felanmälan"

Jag är i behov av fler passagebrickor, vad gör jag för att få fler?

Vänligen beställ en ny via: https://brfmelodin.se/felanmalan/ genom att fylla i formuläret "Övrig felanmälan"

Hur ska jag agera när en granne stör?

"Om det gäller ljud/oljud gäller följande regler: mellan kl. 22.00 och 08.00 på vardagar ska det vara tyst. På helgerna gäller tiderna 23.00-08.00. För borrning, spikning och sågning ska det göras vardagar 08.00-20.00. Helgdagar 10.00-20.00. Oavsett typ av störning ber vi dig i första hand meddela grannen direkt i en konstruktiv dialog. Om det inte hjälper, informera styrelsen på info@brfmelodin.se Vid onormala störningar kan du kontakta störningsjouren på tfn nr 08-568 214 00. Var beredd på att öppna porten åt dem och även dokumentera händelsen själv. Om du kallar ut jouren och inte tar ansvaret för att hjälpa dem in kan du bli ansvarig för utryckningskostnaden själv."

Hur kan jag få en parkering?

Heltids parkering finns att hyra via Huge (Skogås/Trångsund): https://www.huge.se/soek-ledigt/parkering/

Får jag bygga om i min lägenhet?

Ja det får du, du behöver signera en blankett. Vänligen se blankett "Avtal ombyggnad" under Dokumentbanken för mer information.

Hur felanmäler jag något?

Felanmälning av lägenheten och fastigheten gör du direkt till Nytorget via: https://www.nytorget.se/felanmalan/

Hur går jag tillväga för att hyra ut min lägenhet i andrahand?

Läs under menyn: Mitt boende --> Regler --> Andrahandsuthyrning (https://brfmelodin.se/andrahandsuthyrning-2/)

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en förening av människor som tillsammans äger en fastighet där det finns flera lägenheter eller lokaler. Varje medlem äger en bostadsrätt, vilket innebär att man har rätt att bo i en lägenhet i fastigheten och äger en andel av den gemensamma egendomen, såsom gårdar, parkeringsplatser och gemensamma utrymmen.

Vad är skillnaden mellan att äga en bostadsrätt och att äga en vanlig villa?

En stor skillnad är att man inte äger marken när man äger en bostadsrätt. Man har rätten att bo i lägenheten, men inte rätten att göra vad man vill med marken. Man måste också betala en månadsavgift, som kallas för avgift för bostadsrätten, till föreningen. Detta är en kostnad som man inte har när man äger en villa.

Vad händer om jag inte betalar månadsavgiften?

Om du inte betalar månadsavgiften kan föreningen vidta åtgärder för att få in pengarna. Detta kan innebära att föreningen drar pengar från eventuella depositioner eller att föreningen vänder sig till en inkassofirma. I värsta fall kan föreningen väcka talan om tvångsförsäljning av bostadsrätten för att få in pengarna. Det är viktigt att betala sin månadsavgift i tid för att undvika dessa problem.

Om du inte betalar månadsavgiften kan föreningen vidta åtgärder för att få in pengarna. Detta kan innebära att föreningen drar pengar från eventuella depositioner eller att föreningen vänder sig till en inkassofirma. I värsta fall kan föreningen väcka talan om tvångsförsäljning av bostadsrätten för att få in pengarna. Det är viktigt att betala sin månadsavgift i tid för att undvika dessa problem.

En föreningsstämma är ett möte där medlemmarna i föreningen träffas för att diskutera och fatta beslut om olika frågor som rör föreningen. På en föreningsstämma kan det till exempel handla om budget och årsavgifter, förslag på förändringar av stadgarna, val av styrelse och val av revisor. Alla medlemmar har rösträtt på föreningsstämman och det är viktigt att delta för att kunna påverka besluten som fattas.

Vem bestämmer vad som ska hända i föreningen?

Det finns en styrelse i föreningen som ansvarar för att hantera föreningens angelägenheter. Styrelsen består av valda medlemmar som väljs på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar för att föreningen följer lagar och stadgar och att föreningens ärenden hanteras på ett bra sätt. Medlemmarna i föreningen kan också påverka besluten som fattas genom att delta på föreningsstämman och rösta på olika förslag.

Vem är ansvarig för underhållet av en bostadsrättsförening?

Ansvarig för underhållet av en bostadsrättsförening är föreningen som helhet. Alla medlemmar är skyldiga att betala sin andel av kostnaderna för underhållet via sin månadsavgift. Vad som ingår i underhållet kan variera, men vanligtvis inkluderar det reparationer och underhåll av gemensamma utrymmen och byggnader, såsom tak, fasader och hissar.

Vad händer om jag har en konflikt med föreningen?

Om du har en konflikt med föreningen kan du försöka lösa den genom att prata med föreningens styrelse eller med andra medlemmar. Om det inte går att lösa konflikten på detta sätt kan du vända dig till en ombudsmandat eller prövningsman för att få hjälp. Du kan också vända dig till en advokat eller till allmänna domstol om du vill att konflikten ska prövas där.
Total Views: 392 ,

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer