Anteckningar från informationsmötet

BRF Melodins styrelse:

Helen Ekholm 14, SV

Lilian Jakobsson 10, 5 tr

Jaana Toikkanen 14, SV

Andisheh Noorizadeh 14, 2 tr

Eriqa Nelvin 10, 4 tr

Linus Åström (ej deltagande) 10, 2 tr

Information om hissarna, planerad ombyggnad och sabotage

Båda hissarna måste bytas ut. En reparation av båda hissarna för att få bort oljudet skulle kosta ca 200.000 kr och lämnar inte någon garanti för att hur länge de kommer att hålla, hissarna är över 30 år och behöver totalrenoveras. Till saken hör då också att enligt boverkets skärpta krav vid större förändringar på ombyggnad av hiss, ställs vissa följdkrav om hissen genomgår vissa större ändringar. Om hissens styrsystem, apparatställ, maskineri eller korginredning ändras eller byts ut ska även vissa andra åtgärder göras. Exempel på sådana åtgärder är installation av korgdörr, förbättrat alarmsystem och nödbelysning vid instängning i korgen och att manöverorganen görs tillgängliga för personer med funktionsnedsätt­ningar.

Offerter för att åtgärda missljudet samt besök från KONE, OTIS och Ekman Hiss har förekommit och med den hjälp och kontakt vi haft med de olika leverantörerna har styrelsen beslutat att  låta KONE utföra utbytet av hissen.

Ett totalbyte av båda hissarna kommer kosta ca 800.000 kr för båda och beräknas ta ca 1 månad per hiss. I dagsläget är det planerat till den 10 januari 2011. Den nya hissen kommer förutom korgdörr även har en övervakad lina där kontroll sker en gång per dygn.

Styrelsen tar gärna emot synpunkter från de boende i huset på hur t.ex. dörrarna ska fungera innan bytet sker.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Lillian informerade om det problem med sabotage som varit på hissen i nummer 10. På grund av ljudet som hörs när hissen startar har någon/några satt alltifrån papper till skruvar uppe i dörröppningen för att förhindra att hissen kan köra. Styrelsen hoppas att detta kommer upphöra för allas skull! Det finns många rörelsehindrade i huset som inte tar sig ut ur huset när sådant sabotage inträffar.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hur löser vi avsaknaden av hiss under renoveringen? Lösning för rullatorer, barnvagnar m.m? Kan de placeras i skyddsrummen? Hur löser det sig för dem som inte kommer ut alls? Förslag inkom med tillfälligt utökad hemtjänst, hembesök från läkare m.m. Jaana skriver ihop ett informationsblad med idéer till alla boende med hjälp av råd som kan lämnas i någon av styrelsens brevlådor.

De boende i lägenhet 11376 i nummer 14 BV, Annika och Andy erbjöds sig hjälpa till om någon behövde! Finns det någon i nr 10 som också kan ställa upp?

Sopor och grovsopor, sopnedkast eller sopbehållare på gården

Styrelsen har beslutat att öppna upp grovsoprummen på försök. Vi kommer märka upp alla behållare och skriva tydlig information om vad som får och inte får slängas. Ex får inte ombyggnads material eller gamla vitvaror slängas där. Dessa måste man frakta till sopstationen själv.

Styrelsen ber även alla att inte slänga ”fel” saker i det vanliga sopnedkastet. Det medför stopp i nedkastet och sophämtarna blir inte så glada. Förhoppningsvis kan detta minska i samband med att grovsoprummen öppnas på nytt.

De två gröna husen framför varje entré råder viss oklarhet om vem som står för. Klargjordes att det utanför nummer 10 är till för tidningar och det utanför nummer 14 är till för bl.a. gamla lampor och elektronikavfall.

Tvättstugan

Problem med en torktumlare som är trasig (överhettnings fel som ”trillar tillbaka”) i stort sett hela tiden. Dalkia har varit och titta och äntligen hitta något som är trasigt. Detta lagades 18/10 och vi får nu avvakta och se om det skett någon förbättring.

Felanmälan ska ske till Dalkia, i dagsläget står Huges telefonnummer kvar i tvättstugan. Styrelsen byter ut detta. Föregå gärna med gott exempel och sätt en lapp på maskinen du felanmält så vet personen som kommer efter om att den är felamäld!

Självklart ska man städa efter sig när man är klar i tvättstugan, gäller alla!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Önskemål finns om att lamporna ska slockna efter en viss tid. Styrelsen tittar på vilka alternativ som finns.

Ventilation

Huge lovade en Obligatoriskt Ventilations Kontroll (OVK) innan vårt köp. Tyvärr var det många som inte öppnade eller lämnade nyckel i samband med detta och det hela ”gled förbi”. Vi inväntar nu att Huge ska fortsätta/avsluta OVK:n helt.

Problemen som dyker upp är bl.a. röklukt och matos som sprids i fastigheten. Det kan ev. bero på att en del stoppar in trasor i ventilationen och då blir det fel tryck över lag i huset. En aning finns också om att någon ev. reparerat köket och installerat en elektrisk fläkt istället för den ursprungliga mekaniska som det ska vara eller en med kolfilter.

Lilian har jagat Huge och efter mycket om och men har hon fått tag på rätt person hos dem och fått koden till ventilationen i nummer 10 så att denna kan fixas/förbättras.

Tak/Parabol

Dalkia undersöker varför det är läckage i från taket, inväntar i dagsläget ett rejält oväder för att kunna spåra läckan. Så snart vi fått lösningen på läckaget och kan konstatera att läckaget har upphört kan vi börja sätta upp paraboler på taket. Detta kan tidigast ske nästa år till våren/sommaren. Kostnad för uppsättning av parabol tas av den som önskar parabol.

Inglasning av balkonger

Andy har varit i kontakt med Svenska Lumon AB och fått en offert från dem med tre förslag. Alternativen ligger mellan 25.000 kr och 38.000 kr. Mängdrabatt finns och blir större ju fler som väljer att glasa in balkongen.

Huddinge Kommun har mottagit gemensam bygglovansökan från föreningen. Bostadsinnehavaren ombesörjer själva bygganmälan som kostar ca 2500 kr per anmälan.

Telefonnummer till ytterligare en firma i Haninge inkom under mötet. Andy fick numret och kommer kontakta även dem.

Önskemål om att få inglasningarna så enhetliga som möjligt finns men är inget krav från föreningen.

Kontakt/felanmälan till styrelsen

I första hand ska styrelsen åter få igång den mobil vars nummer står i trapphusen. Dit ska man kunna ringa och lämna meddelande och bli kontaktad inom 24h. Man ska även kunna lägga lapp i brevlådan hos dem tre personer i respektive hus som stod med på inbjudan till informationsmötet. Namnen sätts upp på informationstavlan där även alla nummer för felanmälan står. Kontakt med personer i styrelsen ska ske på s.k. normal arbetstid, dvs. det är inte ok att ringa på klockan 21.00 en lördag för att få hjälp med något.

Blir man störd av någon som spelar hög musik, borrar mycket eller liknande ber vi att man i första hand pratar med personen som stör innan man kontaktar styrelsen.

Styrelsen delar inom kort ut broschyren ”God Sed” till alla lägenheter i husen.

Utemiljön

Önskemål om vårplantering inkom – kanske kan man hitta billiga blommor, ev. till och med gratis, att plantera ut lite här och där. Jaana som varit i kontakt med Plantagen informerade om problematiken med syrenbuskar och att vi kanske i vår kan ha en ”pysseldag” när dem som vill och är intresserade kan hjälpa till.

Jaana har också kontaktat Huddinge Kommun och fått reda på vilka delar av ytorna runt huset som tillhör vem. Huddinge kommun informerade även om att de kommer sätta ut nya bänkar utanför nummer 14 i vår, då denna del av marken tillhör dem.

Reparation / renoveringar

Behov av ommålning i trapphusen (alla våningar) finns. Hur ser det ut med sprickor? Krävs det mycket förarbete?

Prioritet nummer 1 (och 2) är hissarna och ventilationen. Önskemål längre ner på listan är att byta ut entrédörrarna/portarna.

Större renovering i lägenheterna kräver godkännande! Lapp från byggfirman som utför arbetet krävs också där de konfirmerar att de utför arbetet på korrekt sätt.

Besiktning av alla hyreslägenheter behöver göras. Styrelsen arbetar på att få juridisk hjälp med detta så det går rätt till.

Vädring i trapphuset bör ske med jämna mellanrum. Styrelsen pratar med städfirman och ser om detta kan läggas på dem.

Fönstret i tvättstugan står öppet när det inte ska, förslag på åtgärd?

Radonhalten i samtliga lägenheter ligger under gränsvärdet.

Hyreshöjningar

Styrelsen har lämnat åt Fastighetsägarna att tillsammans med Hyresgästföreningen ta fram en indexräkning för hyreshöjning åt oss.

Övrigt som dök upp under mötet

Hur går man till väga för att bli av med de personer som uppför sig illa. Röker, kissar m.m., i trapphusen. Svårt att göra något utan att ta dem på bar gärning. Vi ber alla vara uppmärksamma!

Städningen i trapphuset varierar. Styrelsen ber dem som är missnöjda att inkomma med en lapp med exempel på saker som inte är bra utförda. Vi kan då prata med städfirman och be de åtgärda detta.  Glöm inte att fel/brister som inte anmäls inte finns!

Hur kan man hålla koll på vilka som hyr ut i andra hand? Prata med posten och ta reda på vilka i huset som har eftersändning? Styrelsen skickar ut en skrivelse med påminnelse och information om dem regler som gäller för uthyrning i andrahand.

Information om styrelsen, vilka de är, vem som gör vad m.m. önskas i respektive trapphus och även kortare information från styrelsemötena.

Relaterade inlägg

BRF Melodin

Kryddor och bär

Mellan våra två hus har har vi en gemensam odling med örtkryddor och bär som du som boende i Brf Melodin är välkommen att plocka

Läs mer »
BRF Melodin

Grillkväll!

Kom och fira Sveriges nationaldagpå torsdag den 6 juni, vi tänder grillen vid kl 17.Ta med något eget att grilla och egen dricka. Välkomna! MvhStyrelsen

Läs mer »

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer