Trivselregler

För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några enkla regler.

Genom att följa trivselreglerna och respektera varandra kan såväl gammal som ung bidra till en god gemenskap i våra hus.

Ljud och oljud

Tänk på att ditt golv är grannens tak och vice versa. Det är därför viktigt att du t.ex inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt. Mellan kl. 22.00 och 08.00 på vardagar ska det dock vara tyst. På helgerna gäller tiderna 23.00-08.00

Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni i god tid innan festen informerar era grannar genom att sätta en lapp i porten. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad.

Vi vill alla ha det fint i lägenheterna. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta görs vardagar 08.00-20.00. Helgdagar 10.00-20.00. Visa hänsyn och tänk på de som jobbar skift och har småbarn.

Vid onormala störningar kan du kontakta störningsjouren på tfn nr 08-568 214 00. Var beredd på att öppna porten åt dem och även dokumentera händelsen själv. Om du kallar ut jouren och inte tar ansvaret för att hjälpa dem in kan du bli ansvarig för utryckningskostnaden själv.

Förändringar

Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. När det gäller väsentliga förändringar måste man få styrelsens godkännande. Detta gäller också om man vill sätta upp markiser och/eller glasa in balkongen. Kontakta styrelsen så skriver vi ett avtal, du bör ha en skiss som visar hur du tänkt dig.

När du skall installera tvätt- eller diskmaskin, låt en fackman göra detta.

Gemensamma utrymmen

Tillsammans ansvarar vi för entré och trapphus. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning och reda skapar trivsel och lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor. Glöm t.ex. inte att lämna tillbaka kundvagnen om Du kör hem en sådan.

Trapphuset fungerar även som utrymningsväg vid brand varför det är extra viktigt att det hålls fritt från lösa föremål och brännbart material. Av den anledningen ska till exempel cyklar, barnvagnar, tidningspapper och kartonger inte ens tillfälligt förvaras i trapphuset.

För allas trevnad, rök inte i våra gemensamma utrymmen.

Se till att portdörren går i lås efter dig vid in- eller utpassage till huset. Detta är ett enkelt sätt att minska risken att få oinbjudna gäster.

Cyklar och barnvagnar

Cyklar, barnvagnar mm får ej förvaras i porten då den är klassad som utrymningsväg vid brand.

Balkonger
Det är inte tillåtet att mata fåglar, skaka mattor, aska eller fimpa från balkongerna. Av säkerhetsskäl får ingenting hängas utanför balkongen, ex blomlådor. I övrigt skall balkongen hållas i presentabelt skick.

  • Parabolinstallation skall ske på insidan av balkongen och på ett sådant sätt att inte någonting kan ramla ner från balkongen. Om placeringen omöjliggör att parabolen helt hamnar på insidan av balkongen skall en ansvarsförsäkran lämnas in för installationen. Vid håltagning/kabelgenomföring för installationer krävs tätning med silicon.
  • Kabeldragning mellan lägenheter/rum på utsidan av fasaden är ej tillåten.
  • Gårdarna

Biltrafik på gårdarna – vid flyttning, om du är rörelsehindrad eller vid transport av tunga och skrymmande laster, är det givetvis tillåtet att köra in. Kom dock ihåg att avlägsna bilen snarast! (kör sakta, fotgängare har företräde)

Katter skall hållas under uppsikt och hundar skall vara kopplade, så att de inte stör eller förorenar i sandlådorna, på gångvägarna och grönområdena.

Det är inte tillåtet att rasta husdjur på föreningens mark.

Vi lämnar givetvis inte heller några cigarettfimpar på gården.

Sophantering

Det är viktigt att soporna slås in ordentligt innan de slängs.

Station för återvinning av tidningar, papper, glas, plast och plåt finns på Melodivägen 3.

Grovsopor och elektronikskrot lämnas i grovsoprummet på källarplan. Grovsopor som inte får plats i kärlen måste man själv transportera till återvinningscentralen i Trångsund/Skogås. Samma sak gäller byggrester, miljöfarligt avfall, större möbler och vitvaror.

Tvättstugorna

Viktigt är att vi följer anvisningarna som finns i tvättstugorna. Då går arbetet lättare och våra maskiner fungerar bra och håller längre. Om något försvinner eller går sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i ursprungligt skick.

Naturligtvis gör vi rent i tvättstugan efter vårt tvättpass.


Säkerhet och ansvar

Tillsammans bör vi förhindra inbrott och skadegörelse. Lämna inte porten uppställd och släpp inte in obehöriga.

Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen, skall detta anmälas till fastighetsförvaltningen.

Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader.

Trivselreglerna är antagna av stämman i maj 2010 och uppdaterade av styrelsen 2012-11-17. De skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Upprepade brott mot dessa regler kan medföra uteslutning ur föreningen.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer