Andrahandsuthyrning

Vad gäller vid uthyrning i andra hand?

Förr eller senare kommer frågan upp i alla bostadsrättsföreningar, stora som små. Någon av medlemmarna vill hyra ut sin bostad i andra hand.

Andrahandsuthyrning ska göras med tillstånd från föreningen eller i vissa fall från hyresnämnden. En boende får alltså inte på eget bevåg hyra ut sin bostadsrätt till någon annan och det måste finnas skäl för uthyrningen. Vanliga skäl till att vilja hyra ut i andra hand är arbete på annan ort, sjukdom, uthyrning till närstående eller att man köpt bostadsrätten för att flytta in efter pensionen. Dessa skäl är oftast tillräckliga för att få tillstånd av föreningen, om den som hyr är en skötsam person.

Lika men olika Det kan vara små skillnader mellan att hyra ut i andra hand och att ha någon inneboende. För inneboende krävs inte tillstånd av föreningen. Även andrahandsuthyrning till fler än en person kan röra till begreppen. Om en lägenhetsinnehavare hyr ut två delar av lägenheten till olika personer räknas bara den första som vanlig andrahandsuthyrning och regleras av lagen om uthyrning av egen bostad. Den andra uppgörelsen faller däremot under hyreslagen eftersom uthyrningen då räknas som näringsverksamhet.

Hyran vid andrahandsavtal ska vara kostnadsbaserad och får inte vara oskäligt mycket högre än den kapital- och driftskostnad som finns för bostaden. Bostadsrättsföreningen har också rätt att ta ut en mindre avgift, högst 10% av prisbasbeloppet per år, om det står i föreningens stadgar. En hyresgäst som betalat oskäligt hög hyra har möjlighet att kräva återbetalning.

Att tänka på:

  • Håll god kommunikation mellan lägenhetsinnehavare och styrelse

  • Skriv kontrakt med hyresgästen, gärna med inventarieförteckning och ett protokoll över eventuella skador på bostaden.

  • Tänk på att reglerna är olika om man hyr ut till en eller flera personer samtidigt.

  • Se över försäkringen, ibland måste den som hyr i andra hand ha en egen hemförsäkring

  • Glöm inte att den som hyr ut är skyldig att betala inkomstskatt på sina hyresintäkter.

  • Den som äger bostaden bör betala alla avgifter till föreningen själv, eftersom det är dennes ansvar att det görs i tid.

  • Om bostadsrättsägaren bor på annan ort under uthyrningen kan det vara bra om han eller hon har en företrädare på styrelsemöten och liknande. Med en fullmakt kan vem som helst göra det, det behöver inte vara hyresgästen.

Relaterade dokument för andra andrahandsuthyrning finner du under dokumentbanken.

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer