Stadgar

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler, vilket beslutas av föreningsstämman. Stadgarna är registrerade hos Bolagsverket och är därmed en offentlig handling.

Stadgarna innehåller information om:

  • Föreningens namn
  • Föreningens ändamål och verksamhet
  • Styrelsens säte
  • Avgifter som medlemmarna ska betala
  • Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla
  • När och hur kallelsen till föreningsstämman ska ske och hur
  • Vilket ansvar föreningen respektive bostadsrättshavaren har för underhåll och reparationer
  • Hur underhållet av föreningens hus ska säkerhetsställas

Vidare detaljerad information se Stadgar Brf Melodin.

Total Views: 304 ,

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer