Stadgar

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler, vilket beslutas av föreningsstämman. Stadgarna är registrerade hos Bolagsverket och är därmed en offentlig handling.

Stadgarna innehåller information om:

  • Föreningens namn
  • Föreningens ändamål och verksamhet
  • Styrelsens säte
  • Avgifter som medlemmarna ska betala
  • Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla
  • När och hur kallelsen till föreningsstämman ska ske och hur
  • Vilket ansvar föreningen respektive bostadsrättshavaren har för underhåll och reparationer
  • Hur underhållet av föreningens hus ska säkerhetsställas

Vidare detaljerad information se Stadgar Brf Melodin.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer