Styrelsen informerar

Städdag är planerad till lördagen 17 maj kl. 11-14 Vi behöver städa, kratta, plantera blommor och bygga staket. Så oavsett om du kan kratta, rensa, gräva eller bara vara med så är du välkommen. Vi avslutar med att grilla korv!