Matavfallspåsar!

Nu har vi bunkrat upp med fler matavfallspåsar i båda grovsoprummen, både i 10 och 14.  Finns att hämta vid behov! Hälsningar Styrelsen