Information från årsmötet

Den 18 maj hölls årsmötet, protokoll finns under ”Årsmöte 2020”. Övrigt som togs upp finns i informationsbladet nedan. Info från årsmötet 2020