KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Melodin, (769618-6159) i Huddinge kommun, kallar härmed medlemmarna i bostadsrättsföreningen till extra föreningsstämma: 22 november  2020, kl. 16.00 Utanför port nr 14 på Melodivägen. Stämman innehåller enbart val av ny styrelseledamot.

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar avseende minimering av smittspridning av coronaviruset, varför uppmaningar om försiktighet i denna kallelse (läs nedan). 

DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman samt val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Val av 2 nya styrelseledamöter, Eriqa Nelvin och Adelaide Karlberg
 7. Behandling av inkomna motioner från medlemmar
 8. Stämmans avslutande

Eftersom vi kommer ha mötet ute så försöker vi minimera risken på smittspridning, däremot måste Du tänka på att hålla distans från andra.

Tänk på att inte delta om du har förkylningsbesvär så som: 

 • Hosta
 • Feber
 • Snuva
 • Ont i halsen

Vi tänker också tända vår fina gran efter mötet, så tänker du delta på mötet samt tändning av granen tänk på att hålla avstånd!

Relaterade inlägg

brfmelodin

Fönsterrenovering

Styrelsen och Nytorget fastigheter har beställt fönsterrenovering av HGC Bygg. Med start den 16/5–2022 kommer man att renovera fönster på Melodivägen 14 samt förskolan på

Läs mer »
brfmelodin

Utefixardag!

Utefixardagen är lördagen den 30 april kl. 11.00- ca 14.00.Vi behöver allas hjälp med att städa, kratta, gräva, rensa, så och plantera. Vi avslutar med

Läs mer »

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer