Styrelsen informerar

Avgiftshöjning för bostadsrätterna kommer att ske från 1 januari 2022 med 2 %.

Anledningen till höjningarna är ökade kostnader för drift, underhåll samt vår försäkring som höjts pga vattenskador.
Detta understryker vikten av att kontrollera era badrum samt andra vattens installationer.

Vid frågor kontakta oss på info@brfmelodin.se

In English:

Rent for the condominiums will take place from 1 January 2022 at 2%.


The reason for the increases is increased costs for operation, maintenance and our insurance which has been increased due to water damage.

This underlines the importance of controlling your bathrooms and other water installations.

If you have any questions, please contact us at info@brfmelodin.se

Relaterade inlägg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer